Achiziție - Servicii organizare evenimente

19 Februarie 2023

SC GRÜMAN CONSULTING SRL

În cadrul proiectului ”PERSPECTIVE pentru tineri NEETs”, cod SMIS 153959, finantat din Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, 

Componenta 1: VIITOR PENTRU TINERII NEETs I – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

Axa prioritară: Inițiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”

Obiectivul specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiuni eligibile

Obiectivul specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile     

 

  • Servicii organizare evenimente – 30 de campanii/acțiuni de informare și conștientizare

Cod CPV: 79952000-2 – Servicii pentru evenimente

Valoarea totală estimată a achiziției conform bugetului proiectului este de 133,613.70 lei fără TVA, respectiv 4,453.79 lei preț unitar (fără TVA) / eveniment.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut cu respectarea prevederilor specificației tehnice și încadrarea în bugetul aprobat.

 

Temei legal:
1.   Cumpărarea directă
2.   Limba de redactare a ofertei: limba română.
3.   Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/evenimente. Prețul ofertei este ferm în lei.     
4.   Valoarea totală estimată a ofertei conform bugetului proiectului este de 133,613.70 lei fără TVA.
5.   Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile inclusiv.
6.   Prestarea serviciilor ofertate se va face în mai multe etape în funcție de numărul participanților prezente la evenimentele organizate, la locul si data indicată prin comandă fermă, trimisă cu min.5 zile înainte de eveniment.
7.   Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: NU ESTE CAZUL.
8.   Plata se va face cu O.P. în contul furnizorului, în termen maxim de 30 zile calendaristice după emiterea facturii în baza proceselor verbale de recepție (care obligatoriu va cuprinde listele de prezență cu semnătura participanților precum și poze de la fiecare eveniment organizat) depuse de către prestator după fiecare eveniment organizat.

 

Oferta comercială trebuie să cuprindă prețuri pentru 30 de evenimente și pentru minim 900 de persoane (minim 30 de persoane/eveniment) următoarele:

  • Sală de conferință închiriată în fiecare locație + logistică (aparatura audio-video)/eveniment
  • Coffe break și BUFET pentru participanți
  • Materiale consumabile pentru participanți (broșuri, agende nedatate, Pixuri, mape, stick, etc…)
 

Oferta semnată se va transmite până la data de 27.12.2022, ora 12.00, prin e-mail la grumanconsulting@gmail.com  sau la adresa Str. Oltului, nr. 9, Mun. Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, telefon 0740657951.

 

Ofertele care nu vor fi trimise pe e-mail sau la adresa sus-menționată până la data și ora menționate mai sus nu vor fi luate in considerare.

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0740657951

Contact

Dacă sunteți interesat de serviciile noastre sau aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați. Ne-ar face plăcere să discutăm despre cum vă putem ajuta să atingeți obiectivele dvs. sau ale organizației dvs.
Vizitați-ne

Romania, Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr. 9 

Număr de telefon